Deklaracja dostępności

Aktywność fizyczna na lodowisku

W styczniu uczniowie klas III – VIII Szkoły Podstawowej w Jazowsku, pod opieką nauczycieli, wyjeżdżali na lodowisko do Łącka. W sumie odbyło się sześć wyjazdów.
Wycieczki te zostały zorganizowane w ramach zajęć wychowania fizycznego. Celem zajęć było propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, hartowanie organizmu, nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, integracja dzieci oraz dobra zabawa. Uczniowie chętnie poddali się łyżwiarskim szaleństwom. Był to dla wielu osób sprawdzian swoich umiejętności, mimo że niektórzy mieli po raz pierwszy łyżwy na nogach. Nie obyło się jednak bez upadków, czasem przydała się pomoc koleżeńska. Była to prawdziwa frajda, wszyscy uczniowie bawili się znakomicie i w dobrych humorach wracali do szkoły na dalszą naukę.