Deklaracja dostępności

„Bo piękno po to jest, by zachwycało … .”

7 grudnia br. w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Cypriana Kamila Norwida pod hasłem: „Bo piękno po to jest, by zachwycało ….”. Organizacji tego wydarzenia przyświecały następujące cele:
- uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin C. K. Norwida,
- popularyzacja jego  twórczości  i pokazanie go jako  człowieka, Polaka, patrioty, chrześcijanina i   Europejczyka,
- rozbudzanie uczuć patriotycznych,
- eksponowanie piękna i wartości kultury narodowej,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i etycznej,
- promowanie uzdolnień recytatorskich.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VII i VIII.
Wykonanie wybranych utworów oceniała komisja konkursowa w składzie:
- mgr Janina Koza,
- mgr Rozalia Grońska,
- ks. mgr Mateusz Odziomek.  
Ocenie podlegały następujące kryteria:
- dobór utworu,
- pamięciowe opanowanie tekstu,
- interpretacja tekstu i jego rozumienie, 
- umiejętność operowania głosem – kultura i wyrazistość słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki:
I miejsce – Wiktoria Sopata, kl. VIII c
II miejsce – Gaja Fałowska, kl. VIII b
III miejsce – Sylwia Psonak, kl. VII b
WyróżnienieKonrad Nieć, kl. VIII a 

            Zwycięzcom oraz wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.  

R.G.