Deklaracja dostępności

Ćwiczenia ewakuacyjne 2022

27 października 2022 r. w naszej szkole przeprowadzono próbną ewakuację z budynków szkoły. Ćwiczenia odbyły się przy udziale druhów z OSP Jazowsko.

Celem ćwiczeń było wdrażanie i utrwalanie zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zagrożeń wymagających natychmiastowej ewakuacji z budynków.

Po sygnale dźwiękowym (3 długie dzwonki) uczniowie klas 1-8, dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz Przedszkola Samorządowego w Jazowsku wraz z nauczycielami i pracownikami obsługi sprawnie opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki. Po sprawdzeniu obecności, podsumowano przebieg ćwiczeń ewakuacyjnych, w których uczestniczyło 435 osób.

Ogromną atrakcją, dla dzieci klas młodszych było spotkanie z druhami z OSP w Jazowsku. Strażacy zaprezentowali wyposażenie wozu strażackiego, omówili przeznaczenie i działanie sprzętu gaśniczego oraz zademonstrowali udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Bardzo dziękujemy uczestnikom ćwiczeń ewakuacyjnych oraz strażakom za ciekawy i efektowny pokaz sprzętu strażackiego i własnych umiejętności.