Deklaracja dostępności

Pogoda

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

1.

mgr Rafał Gałysa - dyrektor szkoły

2.

mgr Mirosława Potoczek - wicedyrektor

3.

mgr Mariusz Adamczyk

4.

mgr Małgorzata Bober

5.

mgr Marzena Fąfrowicz

6.

mgr Aleksandra Florian

7.

mgr Wioletta Gałysa

8.

mgr Agnieszka Glapińska

9.

mgr Mariusz Godek

10.

mgr Grażyna Grońska

11.

mgr Rozalia Grońska

12.

mgr Marta Górska

13.

mgr Mirosław Hejmej

14.

mgr Magdalena Jasiurkowska

15.

mgr Iwona Jop

16.

mgr Elżbieta Kalicińska

17.

mgr Janina Koza

18.

mgr Małgorzata Kołodziej

19.

mgr Natalia Kyrcz

20.

mgr Maria Leszko

21.

mgr Teresa Ligas

22.

mgr Cezary Łanik

23.

mgr Mirosława Łanik

24.

mgr Bogusław Łatka

25.

mgr Bogusława Matusiewicz-Faron

26.

mgr Sylwia Majewska

27.

mgr Edyta Miechur

28.

ks. mgr Mateusz Odziomek

29.

mgr Maria Obrzud

30.

ks. mgr Mirosław Papier

31.

mgr Sylwia Plata

32.

mgr Jolanta Pytel

33.

mgr Bożena Rajczak

34.

mgr Paulina Szado

35.

mgr Celina Świebocka

36.

mgr Renata Szczurek

37.

mgr Katarzyna Wierzbicka-Słowik

38.

mgr Anna Wnęk

39.

mgr Joanna Wnęk

40.

mgr Danuta Wyrostek

41.

mgr Jadwiga Zygadło

42.

mgr Małgorzata Żuchowicz