Deklaracja dostępności

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej Szkole

9 lutego 2021 r. jest Dniem Bezpiecznego Internetu.

To święto obchodzone w całej Europie z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jego celem jest zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu do sieci dzieci i młodzieży. Można by rzec, że Internet to jeden z lepszych wynalazków człowieka, dzięki któremu zyskuje on dostęp do nieograniczonego źródła informacji czy też umożliwia komunikację na odległość (jakże przydatne narzędzie w czasie pandemii). Z drugiej jednak strony nieumiejętne, nierozsądne korzystanie z sieci przynieść może więcej szkód niż korzyści.

Świadomi szans, jak i zagrożeń, które niesie Internet, uczniowie kl. Ia i IVa wykonali okolicznościowe plakaty, mające na celu przypomnienie tych ważnych kwestii pozostałym kolegom ze szkoły.

 

Ponadto na lekcjach informatyki przeprowadzone zostały pogadanki (po dwie godziny w każdej klasie) na temat bezpieczeństwa w sieci – zagrożenia w sieci, cyberprzemoc, działania prewencyjne: jak tworzyć mocne hasła, jak zabezpieczyć swój komputer, jak wdrożyć bezpieczne nawyki.

1 lutego został także ogłoszony konkurs dla uczniów naszej Szkoły.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:

–uczniowie klas IV – VI mieli wykonać plakat promujący Dzień Bezpiecznego Internetu, praca mogła być wykonana w programie Paint lub dowolną techniką w formie plastycznej (format A4), następnie wysłana jako zdjęcie.

–uczniowie klas VII – VIII tworzyli prezentację w programie PowerPoint lub Prezi. Mogła ona dotyczyć wszelkich aspektów związanych z bezpieczeństwem w Sieci (np. działania zapobiegawcze – jak zachować bezpieczeństwo w Internecie oraz o zjawisku cyberprzemocy  i zagrożeń w sieci).

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 lutego.

 

Uczniowie kl. IIIa wraz z Ia obejrzeli filmiki edukacyjne pt. „Dzieciaki w Sieci”. Zapoznali się więc z bezpiecznym posługiwaniem się nowoczesnymi technologiami. Nauka łączyła się z zabawą, ponieważ dzieci grały w edukacyjną grę „Interland – Asy Internetu”. Ich zadanie polegało na tym, by przejść cztery poziomy – krainy gry (Wieża Skarbów, Królestwo Życzliwości, Rzeka Rzeczywistości, Góra Uważności), odpowiadając na pytania z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

 

Ponadto na innych lekcjach włączane były treści związane z zachowaniem bezpieczeństwa w sieci, co – mamy nadzieję – przyczyni się do bardziej świadomego korzystania z nowych technologii przez młodzież, zwłaszcza teraz, w okresie zdalnego nauczania.

[galeria zdjęć - kliknij]