Deklaracja dostępności

Europejskie Odznaki Jakości

Centralne Biuro Programu eTwinning w Brukseli wyróżniło Europejskimi Odznakami Jakości siedem projektów eTwinning, zrealizowanych w naszej szkole w ramach działalności innowacyjnej w ubiegłym roku szkolnym. Aktywności projektowe prowadzone były w języku niemieckim podczas lekcji zdalnych w klasach VIIabc i VIIIab (ubiegłoroczni absolwenci szkoły).

Do współpracy w  projektach, założonych i koordynowanych przez nauczycielkę naszej szkoły, zaprosiliśmy partnerów z polskich szkół w Zabrzeży, Wrocławiu, Gronkowie i Człuchowie, jak również szkół europejskich z Grecji, Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie), Słowacji, Czech i Turcji.

Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning szkołom działającym w partnerstwach, które zdobyły Krajową Odznakę eTwinning i których projekty uznawane są za wybitne z europejskiego punktu widzenia.

Celem przyznawania Odznaki Jakości jest: wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły - publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Kryteria przyznawania Odznaki Jakości

Projekt zgłoszony do Odznaki Jakości musi odznaczać się wysokim poziomem w następujących aspektach:

  • trwałość,
  • wykorzystanie w projekcie technologii ICT,
  • rezultaty i korzyści,
  • integracja międzyprzedmiotowa,
  • wymiar europejski,
  • innowacja/kreatywność,
  • ogólna jakość.


Odznaka Jakości ma postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na portalu eTwinning, a także na mapie szkół dostępnej na głównej stronie portalu. Tylko wyróżnione  odznaką projekty mogą wziąć udział w konkursie krajowym i europejskim eTwinning 2022.

Więcej informacji na temat wyróżnionych projektów w sprawozdaniu z działalności innowacyjnej. LINK

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy aktywnie wzięli udział w działaniach projektowych!

C.Świebocka