Deklaracja dostępności

Europejskie Odznaki Programu eTwinning

Europejskie Odznaki Programu eTwinning 

      Centralne Biuro Programu eTwinning w Brukseli wyróżniło Europejskimi Odznakami Jakości 5 niemieckojęzycznych projektów realizowanych w ubiegłym roku w naszej szkole w ramach innowacji pedagogicznej.

Projekt „Es war einmal …Können gute Manieren von den Märchenfiguren gelernt werden?“

W działania projektowe zaangażowani byli uczniowie klasy VIIIa. Przedsięwzięcie zostało wyróżnione tytułem Laureata 67. Europejskiego Konkursu zorganizowanego przez niemieckie Ministerstwo Oświaty.

Link do strony projektu

Projekt „Ein Tag ohne Handy” koncentrował się wokół zadań  dotyczących  uzależnień od telefonów komórkowych oraz mediów społecznościowych i realizowany był przez klasę VIIIb. Również ten projekt otrzymał tytuł laureata 67. Europejskiego Konkursu zorganizowanego przez niemieckie Ministerstwo Oświaty.

Link do strony projektu

Projekt „Hate speech online - it doesn't work/ Hass im Netz - Geht gar nicht“  poruszał tematykę związaną z bezpieczeństwem w internecie. Ten bardzo ważny i ciągle aktualny problem  diagnozowali, opisywali oraz szukali skutecznych sposobów na jego poprawę uczniowie klas VIIIa i VIIIb.

Link do strony projektu

 Projekt „Zeichne, was ich dir sage - Bilddiktat im Deutschunterricht” został zaprezentowany  przez Krajowe Biuro eTwinning na stronie internetowej programu  jako przykład dobrych praktyk.  W jego realizacji aktywnie uczestniczyła obecna klasa VIII a, która opracowała publikację, zawierającą tematyczne dyktanda obrazkowe  przygotowane przez uczniów szkół partnerskich. 

Link do strony projektu

Przykład dobrych praktyk – strona eTwinning Polska   

 Projekt „Learning Snacks & Learning Apps” zajął I miejsce w konkursie organizowanym przez Krajowe Biuro eTwinning w Słowenii. W naszej szkole gry tworzyli i testowali uczniowie klasy VIIIB.

Link do strony projektu

Dodatkowo w grudniu projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole” realizowany w klasach VII i VIII wspólnie z innymi polskimi szkołami, został wyróżniony Krajową Odznaką Jakości.

     Europejska Odznaka Jakości (EOJ) jest drugim poziomem odznaczenia i przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w Europie. Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na portalu eTwinning

Celem Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

 

C.Świebocka