Deklaracja dostępności

Pogoda

Projekty zrealizowane w roku szkolnym 2021/2022

Projekt „Zdrowo żyć – na topie być!” - T.Ligas, E.Kalicińska

LINK DO STRONY

Projekt "eTwinning macht Schule" - C.Świebocka

LINK DO STRONY

Projekt "Beste Freunde" - C.Świebocka

LINK DO STRONY

Projekt "Virtuelle Klassenreisen" - C.Świebocka

LINK DO STRONY

Projekt "Europa in unserer Umgebung" - C.Świebocka

LINK DO STRONY

Projekt "Fahr Rad - Fürs Klima auf Tour" - C.Świebocka

Projekt o tematyce ekologicznej w języku niemieckim, w którym udział biorą uczniowie klasy 8B.

Założenia projektu:

 • promocja działań proekologocznych,
 • promocja zdrowego i aktywnego trybu życia,
 • poznanie i utrwalenie zagadnień leksykalnych i gramatycznych zawartych w podstawie programowej,
 • nauka pracy w zespole, planowania, podziału zadań i ról, odpowiedzialności za innych,
 • kształtowanie zamiłowania do pracy,
 • kształtowanie świadomości językowej poprzez pokazanie podobieństw i różnic między językiem niemieckim a ojczystym językiem uczniów, między codziennością niemiecką a ich własną rzeczywistością,
 • kształtowanie kreatywności poprzez zachęcenie uczniów do aktywnego udziału przy realizacji małych prac projektowych,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • wykorzystanie technologii informacyjnej, w tym nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania z nowych aplikacji,
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Partnerzy projektu:

 • Szkoła Podstawowa w Jazowsku (Założyciel)
 • Gemeinschaftsschule am Roten Berg, Erfurt, Niemcy (Założyciel)
 • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance, Słowacja
 • Paksi Vak Bottyán Gimnázium, Paks, Węgry
 • Yomra Fen Lisesi, Trabzon, Turcja
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu
 • Šiaulių „Sandoros“ progimnazija, Šiauliai, Litwa
 • Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu
 • Osnovna sola in vrtec Apace, Apace, Słowenia