Deklaracja dostępności

Informacja o wynikach rekrutacji do oddziału przedszkolnego

W wyniku postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek i potwierdzili wolę przyjęcia zostały przyjęte.

Lista przyjętych wywieszona jest przy wejściu do oddziału przedszkolnego oraz w sekretariacie szkoły.