Deklaracja dostępności

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie „Język polski na co dzień”

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w naszej szkole odbędzie się Szkolny Konkurs „Język polski na co dzień”.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

-uczniowie kl. I – III – konkurs ładnego pisania: polegać będzie na przepisaniu fragmentu dowolnej książki (powieść, opowiadanie) na kartce A5; podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy składać w szkolnej bibliotece do 26.02. (piątek),

-konkurs sprawności językowej i wiedzy o języku polskim – w dwóch kategoriach: kl. IV – V oraz VI – VIII; uczniowie rozwiązywać będą test; link znajdziecie na stronie internetowej szkoły; test odbędzie się 25.02. (czwartek) od godz. 15:00 – dotyczy obydwu kategorii.

Za udział w konkursie uczniowie otrzymają pozytywne uwagi. Za zajęcie czołowych miejsc – dodatkowo oceny z j. polskiego lub edukacji polonistycznej.