Deklaracja dostępności

Konkurs Literacki rozstrzygnięty!

Szkolny Konkurs Literacki  pod hasłem: „RAZEM w obliczu epidemii koronawirusa!” rozstrzygnięty!

 

I Cele konkursu:

•kształtowanie postaw obywatelskich i prozdrowotnych;

•promowanie wiedzy o z zasadach bezpieczeństwa  zdrowotnego  w czasie pandemii;

•doskonalenie umiejętności tworzenia własnej wypowiedzi;

•wspieranie zainteresowań uczniów i umożliwienie im twórczego współzawodnictwa.

II Konkurs był adresowany do uczniów klas VI - VIII szkoły podstawowej.

III Tematy do wyboru:

1.  Wyobraź sobie, że Mały Książę przybywa dzisiaj do Polski, która jest ogarnięta epidemią koronawirusa, i spotyka bohatera innej lektury obowiązkowej … Opowiedz o tym wydarzeniu, wprowadzając informacje związane z epidemią i funkcjonalnie wykorzystując znajomość treści i problematyki przywołanych utworów. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

2. „Wspólnie możemy zatrzymać koronawirusa!” – napisz list otwarty do swoich koleżanek i kolegów, który zamieścisz w mediach społecznościowych. Przekonaj ich do podjęcia działań powstrzymujących bądź ograniczających epidemię. W argumentacji wykorzystaj obowiązujące wszystkich zalecenia higieniczne oraz przepisy związane z pandemią; przedstaw też swoje refleksje. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

3. Nauczanie zdalne czy tradycyjne? – napisz rozprawkę, odwołując się w argumentacji do własnych doświadczeń, obserwacji oraz przynajmniej jednego przykładu  z lektury obowiązkowej. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

4. Wyobraź sobie, że bohaterowie lektury „Feliks, Net i Nika” trafiają do Europy, ogarniętej pandemią koronawirusa. Czy wynalazki trójki przyjaciół pomogłyby w jakiś sposób opanować zarazę? Napisz opowiadanie na co najmniej 180 słów.

5. Zredaguj list do wybranego bohatera lektury, w którym opiszesz mu dzisiejszą rzeczywistość i przedstawisz swoje refleksje związane z  codziennym funkcjonowaniem. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 180 słów. 

IV Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • uczniowie kl. VI
  • uczniowie klas VII-VIII

 W obrębie każdego tematu została wybrana najciekawsza praca, a jej Autor będzie uhonorowany nagrodą książkową oraz publikacją pracy na stronie internetowej szkoły, a potem stronie przedmiotowej  języka polskiego.

 

Warto dodać, że prace wszystkich Uczniów reprezentowały wysoki poziom, zawierały niezwykle trafne i przemyślane spostrzeżenia, zaskakiwały dojrzałością refleksji.

Wyniki konkursu:

Klasy VI

I miejsce – Aleksandra Ligas, kl.VI b

II miejsce – Łucja Masiarz, kl. VI a

III miejsce – Gaja Fałowska, kl.VI b

Klasy VII- VIII

I temat – najlepsza praca – Klaudia Masiarz, kl. VIII a

II temat – najlepsza praca – Monika Klimek, kl. VII b

III temat – najlepsza praca – Paula Aleksander, kl. VII b

V temat – najlepsza praca – Justyna Słowik, kl. VIII b

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!