Deklaracja dostępności

Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego

Z okazji Dnia Języka Angielskiego w klasie 5a, 5b i 6a odbył się konkurs recytatorski z języka angielskiego. Konkurs miał charakter zdalny, chętni uczniowie zaprezentowali wybrany wiersz brytyjskiego pisarza A. A. Milne, a następnie przesłali swoją recytację w formie nagrania wideo.

 

Cele konkursu:

1) Zainteresowanie uczniów poezją anglojęzyczną.

2) Doskonalenie poprawności wymowy języka angielskiego.

3) Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

4) Rozwijanie umiejętności recytatorskich.

 

Kryteria oceny:

1) stopień opanowania tekstu

2) poprawność wymowy w języku angielskim

3) interpretacja utworu

 

Wyniki konkursu:

1 miejsce: Wiktoria Kołodziej (klasa 6a)

2 miejsce: Natalia Wyrostek (klasa 5b)

3 miejsce: Julia Biel (klasa 6a), Zuzanna Biel (klasa 5a)

Wyróżnienie: Dominik Latasiewicz (klasa 5a)

 

Wszyscy uczestnicy konkursu recytatorskiego z języka angielskiego otrzymają ocenę celującą z aktywności, a laureaci dodatkowo nagrody.

 

Uczniom biorącym udział w konkursie recytatorskim gratuluję, szczególnie za odwagę i chęć poszerzania wiedzy z języka angielskiego.

Zapraszamy do pobrania i odtworzenia występów uczniów

[wiersz Wiktorii]

[wiersz Julki]

[wiersz Natalii]

 

 

J.J.