Deklaracja dostępności

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

27 maja 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla klas 7. Test zawierał  zadania zamknięte i otwarte sprawdzające znajomość środków leksykalno-gramatycznych oraz funkcji językowych zawartych w podstawie programowej z języka niemieciego dla klasy 7. W konkursie udział wzięło 7 uczniów. 

CELE KONKURSU:

  1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim.
  2. Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności w języku niemieckim.
  3. Pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce: Aleksandra Ligas  (100%)

II miejsce: Nikola Biroś (91%)

III miejsce: Patrycja Walkowska (76%)

Na przełomie maja i czerwca odbył się konkurs na komiks dla klas 8.

Najciekawszą pracę przygotowała Aleksandra Tokarz z klasy 8B.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

C.Świebocka