Deklaracja dostępności

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci…

Na odejście bliskich nie można się przygotować. Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę – za szybko, za rano, za nagle. Nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje.
Przychodzi i zostawia ból,  który ukoić mogą tylko wspomnienia…

Śp. Wanda Talarczyk ( 1970-2021) była dyplomowaną  nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. W Szkole Podstawowej w Jazowsku pracowała nieprzerwanie od 1999 roku, a wcześniej w szkołach: w Szczereżu i Zarzeczu.

W ciągu trzydziestoletniej pracy zawodowej wielokrotnie była wyróżniana Nagrodami Dyrektora Szkoły oraz Wójta Gminy Łącko za wybitne osiągnięcia w działalności dydaktyczno- wychowawczej.

Praca nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej była Jej prawdziwym powołaniem- wykonywała ją z pełnym profesjonalizmem, kunsztem i oddaniem, stanowiąc niekwestionowany wzór dla innych nauczycieli i uczniów. Swoim dużym doświadczeniem i talentem pedagogicznym chętnie dzieliła się z przyszłymi adeptami zawodu nauczycielskiego opiekując się studentami odbywającymi praktyki  w naszej szkole.

Wszystkie powierzone Jej obowiązki wypełniała sumiennie, z poczuciem ogromnej odpowiedzialności za innych. Z wielką serdecznością i szacunkiem odnosiła się do rodziców, wychowanków i pracowników szkoły. Kochała uczniów, szkołę oraz muzykę. Artystyczną pasją starała się zarażać swoich podopiecznych. Organizowała wiele szkolnych i gminnych wydarzeń artystycznych: przeglądów twórczości, imprez kulturalnych, konkursów oraz okolicznościowych akademii (np. Święto Rodziny, Dzień Babci, jasełka). Wszystkie te przedsięwzięcia cechowały się wysokim poziomem merytorycznym i artystycznym.

Z potrzeby Jej serca powstał w naszej szkole w 2015 roku zespół „Jazowiaczek”, którego celem było zaszczepianie wśród najmłodszych miłości do „Małej Ojczyzny” i kultywowanie regionalnych tradycji. Zespół uświetniał swoimi barwnymi występami uroczystości szkolne, parafialne, gminne i rejonowe, tym samym przyczyniając się do promocji Ziemi Łąckiej i tworzenia jej pozytywnego wizerunku.

Z matczyną troską dbała o swoich wychowanków, z którymi miała świetny kontakt. Jako wychowawczyni wielu pokoleń uczniów umiejętnie i taktownie współpracowała z rodzicami i wspierała ich w wychowywaniu dzieci.

Z myślą o ludziach potrzebujących pomocy, będących w trudnej sytuacji życiowej, inicjowała różne akcje charytatywne, wkładając w nie wiele serca.

W codziennych sytuacjach szkolnych unikała konfliktów, dążyła do kompromisów; pełna ciepła i wewnętrznego spokoju zarażała innych radością i optymizmem.

Wspominając Śp. Wandę Talarczyk, mamy przed oczami Jej uśmiechniętą twarz i oczy - pełne życia i radości, ale też z uwagą wpatrujące się w rozmówcę, wsłuchujące się w jego słowa.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci…

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Jakbyś nie chciała swym odejściem smucić…

Jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”.

Ks. J. Twardowski

WandaT