Deklaracja dostępności

Nagroda Trójkąta Weimarskiego 2022

W dniu 29.08.2022 w Ratuszu w Weimarze/Niemcy odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Trójkąta Weimarskiego 2022. Wzięli w niej  udział: Minister  Edukacji Turyngii - Helmut Holter, Burmistrz Weimaru -  Peter Kleine, prezes Stowarzyszenia Trójkąta Weimarskiego -  Dieter Hackmann, Radca Ministra Polskiej Ambasady w Niemczech -  dr Robert Filipczak oraz nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Jazowsku – mgr Celina Świebocka.

O wydarzeniu tym informowało wiele niemieckich gazet oraz telewizja.

Już od 11 lat każdego roku jury konkursu wyróżnia jedną z najciekawszych inicjatyw, przeprowadzonych w ramach współpracy polskich, niemieckich i francuskich stowarzyszeń, uczelni czy szkół.

Celem tej inicjatywy jest wspieranie kontaktów młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, które tworzą podstawę dla wzajemnego zaufania, międzykulturowej edukacji, tolerancji i otwartości. Nagroda ma na celu pogłębianie   dalszego zbliżenia społeczeństw europejskich oraz promowanie odpowiedzialności za pokojowe i sprawiedliwe stosunki międzynarodowe. To zaangażowanie ma służyć wzmocnieniu europejskiego ducha – poprzez wielostronną współpracę i działania o charakterze wielokulturowym.

W tym roku to zaszczytne wyróżnienie trafiło do naszej szkoły –   w taki  sposób doceniono  niemieckojęzyczny projekt eTwinning  - "Virtuell die Geschichte einer Dreierfreundschaft entdecken"  - realizowany przez uczniów klasy 8A. Nagrodą tą uhonorowano  również 10-letnią działalność w 23 projektach eTwinning, prowadzoną w naszej szkole przez nauczycielkę języka niemieckiego p. Celinę Świebocką we współpracy z nauczycielami z Niemiec i Francji.

Oprócz dyplomu uznania i  statuetki w postaci rzeźby wykonanej przez znanego rzeźbiarza z Weimaru, nasza szkoła otrzymała 2000 Euro, które zostaną przeznaczone na zakup tabletów.  Dzięki nim  nasi uczniowie będą mogli  w innowacyjny sposób kontynuować wzajemne  działania z europejskimi rówieśnikami.

Naszymi partnerami projektowymi były szkoły w Truchtersheim (Francja) oraz Düsseldorfie (Niemcy). W ramach tej współpracy absolwenci tegorocznej klasy 8B na zaproszenie Kancelarii Państwa Nadrenii Północnej-Westfalii oraz przedstawicielstwa Unii Europejskiej uczestniczyli  w dyskusji online pod hasłem: „Nie ma demokracji bez edukacji medialnej...Europejskie perspektywy nauczania młodych ludzi umiejętności korzystania z mediów na przykładzie Trójkąta Weimarskiego”.

Podczas konferencji uczniowie klasy 8B zaprezentowali grę planszową na temat rozpoznawania fake newsów, którą przygotowali w języku niemieckim wspólnie z partnerami projektu. Ponadto Gaja Fałowska i Kamil Kubatek odpowiadali na pytania dotyczące działań w ramach projektu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennym życiu dzieci i młodzieży.

Gratulacje dla wszystkich uczniów biorących udział w niemieckojęzycznych projektach wspólnie z uczniami Niemiec i Francji, a szczególnie tegorocznych absolwentów klasy 8A!

Weimar.1.2022

Weimar2022