Deklaracja dostępności

Od 19.04.21 wracają do szkoły oddziały przedszkolne

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MEiN, od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uczniowie klas I - VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.

---

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.