Deklaracja dostępności

Od 20 grudnia do 09 stycznia zajęcia w systemie zdalnym

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku nauka uczniów klas I – VIII będzie odbywała się zdalnie. Oddziały przedszkolne w tym czasie będą pracowały bez zmian – w trybie stacjonarnym.

Zajęcia w trybie zdalnym w naszej Szkole będą odbywały się według dotychczasowego planu lekcji, poprzez platformę TEAMS oraz e-dziennik Librus.

Submenu-01 Rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r.

Submenu-01 Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

Submenu-01 Regulamin zdalnego nauczania

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły