Deklaracja dostępności

Podsumowanie akcji "Odblaskowa szkoła"

W bieżącym roku Szkoła Podstawowa w Jazowsku przystąpiła do XI edycji „Odblaskowa Szkoła”, organizatorami której byli: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Małopolski Urząd Wojewódzki.

W ramach tej akcji uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych realizowali wiele działań, które miały uświadomić im, jak bezpiecznie poruszać się po drodze publicznej. Od początku września do końca października uczniowie tworzyli prace plastyczne, wymyślali hasła promujące bezpieczeństwo oraz przygotowywali gazetki dotyczące noszenia odblasków po zmroku. Chcieli w ten sposób przekonać wszystkich, że są one gwarancją naszego wspólnego bezpieczeństwa. Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszył się konkurs plastyczny pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, a także konkurs wiedzy o ruchu drogowym. Ważną inicjatywą, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, było spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Starym Sączu, który przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. W ramach zachowania środków ostrożności, które mogą zapobiec zakażeniu COVID – 19, uczniowie w tym roku nie odwiedzili komisariatu, dlatego też Pan Policjant, podczas spotkania w szkole, opowiedział uczniom, jak wygląda praca w Policji.

Każde dziecko, które aktywnie uczestniczyło w akcji, oprócz tego, że zdobyto niezbędną wiedzę i umiejętność bezpiecznego poruszania się po drodze, otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe.