Deklaracja dostępności

Powrót do nauki stacjonarnej uczniów klas 1-3

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Od 4 maja br. przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uczniowie będą stopniowo wracać do szkół. Nauka w trybie stacjonarnym zostanie przywrócona najpierw dla młodszych uczniów, następnie obejmie również uczniów starszych. 

  • od 4 maja br. wszyscy uczniowie klas 1 - 3 szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w szkole
  • od 17 maja br. uczniowie klas 4 - 8 szkoły podstawowej przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym
  • od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole

Więcej informacji o organizacji nauki w najbliższych dniach w e-dzienniku.