Deklaracja dostępności

Poznaj Polskę

ppp

Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Wsparcie to przeznaczone jest na realizację zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez poznawanie historycznych miejsc w  Polsce, naszego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Środki przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej zostały przekazane na dofinansowanie wycieczki szkolnej dla  klas I-III Szkoły Podstawowej w Jazowsku.  

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 5 000,00 zł

Wkład własny stanowi: 1 250,00 zł

Wartość całkowita: 6 250,00 zł