Deklaracja dostępności

Pogoda

Program e-Twinning

Rok szkolny 2019/2020

W bieżącym roku szkolnym 8 projektów realizowanych w naszej szkole otrzymało Krajowe i Europejskie Odznaki Jakośći.

Rok szkolny 2017/2018

Program eTwinning na dobre zagościł w naszej szkole. Oprócz licznych projektów z języka niemieckiego w bieżącym roku szkolnym również nauczyciele innych przedmiotów realizują swoje pierwsze projekty:

-projekt z matematyki „Matematyk w kuchni” – p.Teresa Ligas, uczniowie klasy IIIA gimnazjum

-projekt z matematyki „Wyspa X – świat zagadek matematycznych” – p.Renata Plata, uczniowie klasy IIIC gimnazjum

-projekt z języka polskiego „Napisz list po polsku” – p.Rozalia Grońska, uczniowie klasy VIa

-projekt z języka polskiego „Tropimy błędy językowe” – p.Rozalia Grońska, uczniowie klasy IIA gimnazjum

-projekt z języka polskiego „Teatr z legendą w tle” – p.Mirosława Potoczek, uczniowie klasy VIa

-projekt z języka angielskiego „My teenage Penpal” – p.Karolina Porębska, uczniowie klas VI

-projekt koła turystycznego „Poznajemy naszą małą Ojczyznę”  – p.Grażyna Grońska, członkowie koła turystycznego

-projekt z techniki, matematyki, języka niemieckiego, doradztwa zawodowego, programowania i robotyki „Was wäre die Welt ohne Strom? Früher war alles anders“ „Czym byłby świat bez prądu? Wcześniej wszystko wyglądało inaczej...” – p.Stanisława Zaremba, p. Celina Świebocka, uczniowie klasy IIC gimnazjum

-projekt z języka niemieckiego „Deutsch sichtbar machen” – p.Celina Świebocka, uczniowie klasy VIIa

-projekt z języka niemieckiego  „Sag’s auf Deutsch” – p.Celina Świebocka, uczniowie klasy VIIb

-projekt z języka niemieckiego „ Was du NICHT sagst?! Schüler erforschen Kommunikation“ - p.Celina Świebocka, uczniowie klasy IIA gimnazjum

-projekt z języka niemieckiego „Mitbewohner gesucht! Wir gründen eine WG“ - p.Celina Świebocka, uczniowie klasy IIB gimnazjum

-projekt z języka niemieckiego „Es war einmal in Europa...Aussterbende Berufe unter der Lupe“ -  p.Celina Świebocka, uczniowie klasy IIIA gimnazjum

-projekt z języka niemieckiego „Burger und Schlösser am Welttag des Buches” -  p.Celina Świebocka, uczniowie klasy IIIC gimnazjum

-projekt świąteczny „eTwinningowy kalendarz adwentowy/eTwinningov adventski kalendar”- p.Celina Świebocka, chętni uczniowie klas VII

-projekt realizowany za zajęciach do dyspozycji wychowawcy „Godzina wychowawcza nie musi być nudna” - p.Celina Świebocka, uczniowie klasy IIA gimnazjum

-projekt z języka niemieckiego „Deutsch mit Klee”  -  p.Celina Świebocka, chętni uczniowie klas III gimnazjum.

 

Szczegółowa prezentacja projektów nastąpi wkrótce. 

W ubiegłym roku szkolnym projekty realizowane w naszej szkole spełniały wysokie wymagania i otrzymały 6 Krajowych i 5 Europejskich Odznak Jakości.