Deklaracja dostępności

Projekt „Zdrowo żyć – na topie być!”

Projekt jest prowadzony w ramach innowacji metodycznej i ma na celu wprowadzenie zmiany postaw i zachowań w zakresie zdrowia i profilaktyki naszych podopiecznych. Ma ona zachęcić oraz zmotywować uczniów do tego, aby zdrowy styl życia stał się dla nich sposobem na życie. Projekt „Zdrowo żyć – na topie być!” jest naszą odpowiedzią na pogarszający się stan zdrowia i sprawności fizycznej w nowej rzeczywistości pandemicznej, a także wyjście naprzeciw wymogom zawartym w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym.

W tym przedsięwzięciu biorą udział uczniowie klasy 7a oraz 4b pod opieką p. Elżbiety Kalicińskiej i Teresy Ligas. W ramach projektu współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Zabrzeży.

Link do projektu