Deklaracja dostępności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się w dniu 1 września 2020 roku wg harmonogramu przedstawionego poniżej. Uczniowie przychodzący do szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny:

- należy wchodzić do szkoły bez obecności osób trzecich (uczniowie klas II-VIII),

- bezpośrednio po wejściu na teren szkoły zdezynfekować ręce,

- udać się bezpośrednio do przyporządkowanej sali lekcyjnej, 

- należy zachować odpowiednią odległość i nie gromadzić się na terenie szkoły i w jej otoczeniu,

- wszystkich uczniów dojeżdżających szkolnym autobusem oraz wchodzących na teren szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

Godz. 8.00 - 9.00

KLASA

SALA NR

II a

4 SP

II b

2 SP

III a

6 SP

III b

5 SP

IV a

9 G

IV b

8 G

IV c

14 G/świetlica

 

Godz. 10.00-  11.00

KLASA

SALA/NR

V a

7 G

V b

5 G

VI a

15 G

VI b

4 G

VII a

18 G

VII b

11 G

VII c

6 G

VIII a

12 G

VIII b

16 G

Uczniów klas I (z jednym rodzicem/opiekunem) zapraszamy na rozpoczęcie roku o godz. 11.00 na sali gimnastycznej.

 

Spotkanie dzieci z oddziałów  przedszkolnych (tzw. szkolna zerówka)  i ich opiekunów (tylko jeden rodzic/opiekun) odbędzie się o godz. 13.00 również na sali gimnastycznej.

 

Dowozy uczniów na rozpoczęcie roku odbędą się w następującym porządku:

PRZYWOZY

Brzyna                  I kurs  - godz. 7.30

                              II kurs  - godz. 9.30

Łazy Brzyńskie    I kurs -  godz. 7.30

                              II kurs  - godz. 9.20

Wierchy                I kurs -  godz. 7.45

                              II kurs  - godz. 9.30

 

ODWOZY

Brzyna                  I kurs  - godz. 9.10

                              II kurs  - godz. 11.10

Łazy Brzyńskie    I kurs -  godz. 9.10

                              II kurs  - godz. 11.10

Wierchy                I kurs -  godz. 9.20

                              II kurs  - godz. 11.20

 Uwaga:

I kurs - dla uczniów objętych dowozem z klas II-IV,  

II kurs - dla uczniów objętych dowozem z klas V-VIII

w dniu rozpoczęcia roku szkolnego dzieci z oddziałów zerowych oraz klas pierwszych przybywają do szkoły z rodzicem we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy!