Deklaracja dostępności

Spotkania z Policjantem

W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” w dn. 15.09.21r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z Panem Policjantem z Komisariatu Policji w Starym Sączu. Celem spotkania było przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, właściwego zachowania się w stosunku do nieznanych osób i podróżowania samochodem czy autobusem. Pan Policjant przypomniał ważne numery alarmowe oraz zwrócił uwagę na to, jak ważną rolę w poruszaniu się po drodze pełnią elementy odblaskowe. Na koniec spotkania Policjant zaprezentował uczniom swoje wyposażenie i umundurowanie, które jest niezbędne do wykonywanej pracy.  

Starsi uczniowie dodatkowo zostali zapoznani z przyczynami i skutkami cyberprzemocy. Dowiedzieli się także, jakie konsekwencje prawne niesie stosowanie przemocy w Internecie. Na koniec spotkania Pan Policjant powiedział, jakie warunki muszą spełnić kandydaci do pracy w Policji czy innych służb mundurowych.