Deklaracja dostępności

Sukces naszych uczniów w konkursie

            7 marca br. w Szkole Podstawowej w Obidzy odbyło się podsumowanie 7. edycji Gminnego Konkursu Literackiego pod hasłem W znajomości własnych gór nie dajmy się ubiec obcym… Idźmy tam, idźmy licznie!
Organizacji tego konkursu przyświecały następujące cele:
- budzenie wrażliwości na piękno Beskidów Zachodnich, 
- propagowanie aktywnego wypoczynku w górach,
- rozwijanie zainteresowań regionem i Małą Ojczyzną, 
- doskonalenie umiejętności polonistycznych.
            Naszą społeczność uczniowską w konkursie reprezentowali zwycięzcy szkolnego etapu, czyli:
- w kategorii uczniów klas IV – VI ( Temat: Napisz opowiadanie Na turystycznym, beskidzkim szlaku. Bohater/bohaterowie przeżywają przygodę, która miała wpływ na ich życie. W pracy należy ponadto uwzględnić walory przyrodnicze.):
Julia Kozik (V b), Maciej Cebula (VI c), Krystian Janiszewski (VI c);
- w kategorii uczniów klas VII – VIII (Temat: Zredaguj list otwarty do koleżanek i kolegów, aby przekonać ich, że trzeba dbać o miejsce, w którym żyjemy. W pracy należy odnieść się do walorów przyrodniczych i historycznych swojej Małej Ojczyzny.):
Wiktoria Kołodziej (VIII a), Zuzanna Biel (VII a), Patrycja Trzajna (VIII b).
          Komisja konkursowa oceniła prace uczniów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- realizacja narzuconej formy wypowiedzi,
- oryginalne i wyczerpujące ujęcie tematu,
- poprawność językowa,
- estetyka pracy.
W gronie zwycięzców gminnego etapu znaleźli się również uczniowie naszej szkoły:
- w kategorii uczniów klas IV – VI – Maciej Cebula zajął I miejsce, a Julka Kozik zdobyła wyróżnienie;
- w kategorii uczniów klas VII – VIII –  została doceniona praca Zuzanny  Biel, która uzyskała największą liczbę punktów i tym samym zajęła I miejsce.  
           

Zwycięzcom oraz  Wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i  życzymy dalszych literackich sukcesów!