Deklaracja dostępności

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dnia 2 października 2020 r. obchodziliśmy w naszej Szkole X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Tydzień przed tym wydarzeniem uczniowie przypominali i utrwalali sobie tabliczkę mnożenia poprzez rozwiązywanie łamigłówek i zagadek. Miało to miejsce na korytarzach szkolnych i przerwach śródlekcyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dodatkowo, uczniowie klas czwartych i piątych realizowali treści dotyczące mnożenia i dzielenia, więc również na lekcjach trenowali tabliczkę, wykonując tematyczne ćwiczenia. 

Na terenie szkoły został zorganizowany konkurs plastyczny, który miał na celu zachęcenie do utrwalenia tabliczki mnożenia lub przedstawienie jej w ciekawy sposób.

Laureatami konkursu zostali:

 

            I miejsce: Julia Biel – kl. VI A

            II miejsce: Magdalena Grońska – kl. IV a

            III miejsce: Wiktoria Kołodziej – kl. VI a

 

 Korytarze ozdobiły tematyczne dekoracje. Do tego celu wykorzystaliśmy prace plastyczne uczestników wspomnianego konkursu. Na podwórku szkolnym pojawiły się ogromne tabliczki mnożenia, które były uzupełniane sukcesywnie przez wychodzących rotacyjnie na przerwy uczniów. Kolorowe tabliczki mnożenia przypominały o trwającym przedsięwzięciu.

W piątek na każdej lekcji matematyki prowadzonej przez Panią Martę Górską odbył się konkurs na MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA danej klasy. Uczniowie losowali karteczki z pięcioma działaniami z tabliczki mnożenia. Każdemu uczestnikowi Komisja Egzaminacyjna Konkursu (dwóch uczniów z danej klasy) liczyła czas. Uczeń który odpowiedział prawidłowo został Ekspertem Tabliczki Mnożenia, a uczeń który uzyskał najkrótszy czas otrzymał tytuł Mistrza. Egzaminy przebiegły sprawnie, w przyjaznej atmosferze. Uczniowie chętnie próbowali swoich sił. Egzaminatorzy prawidłowo wywiązali się ze swoich obowiązków.

Do konkursu przystąpiło: z klas IV – 49 uczniów, z klasy VA – 11 i z klasy VI B – 18. Opiekunem Uczniów była Pani Marta Górska. Uczniowie, którzy poradzili sobie z działaniami w najkrótszym czasie, uzyskali tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia. Są to:

  • Klasa IV A – uczeń Mateusz Biroś,
  • Klasa IV B – uczennica Lilianna Rusnak,
  • Klasa IV C – uczeń Marek Mordarski,
  • Klasa V A – uczennica Zuzanna Biel
  • Klasa VI B – uczeń Łukasz Bober.

Najlepszym Kalkulatorem Szkoły okazał się uczeń klasy IV A – Mateusz Biroś, który w zaledwie
5 sekund rozwiązał wszystkie działania.

Pozostałe klasy, pod opieką Pani Teresy Ligas, rywalizowały w egzaminach on-line, zamieszczonych na stronie organizatora. Uczestnicy podjęli wyzwanie i zaciekle pobijali rekord czasowy w rozwiązywaniu tabliczki mnożenia. Wszyscy zmierzyli się z egzaminem, łącznie 90 uczniów. Ci, którzy otrzymali najlepszy czas, zostali nagrodzeni oceną za aktywność. Żywiołowa  rywalizacja nie zakończyła się w szkole, ale przeniosła się do domów, gdzie uczniowie pobijali swoje rekordy czasowe. W trakcie trwania Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie ćwiczyli również logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek.

Tytuł Ekspert Tabliczki Mnożenia uzyskało 121 uczniów.

            Obchody X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji oraz pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. 

Gratulujemy Mistrzom i Ekspertom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom.