Deklaracja dostępności

Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego i Szkolnego Konkursu Wiedzy o Wodzie

 

       W  poniedziałek 22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Powodem ustanowienia tego święta był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

 

       W bieżącym roku szkolnym Koło Ligii Ochrony Przyrody przystąpiło do współpracy z Polską Akcją Humanitarną, dzięki czemu otrzymało ciekawe materiały edukacyjne, plakaty i scenariusze zajęć.

 

      W przygotowania do Dnia Wody zaangażowana była cała społeczność szkolna. Przeprowadzone zostały zajęcia, których celem było  uświadomienie jak wielką rolę odgrywa woda, jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

 

     Uczniowie klasy I – VI wzięli  udział w konkursie plastycznym pod hasłem: „Woda nasz skarb”.

Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła laureatów:

 

Klasy I – III

 

  1. Kacper Klimek 2B
  2. Monika Klimek 2B
  3. Bartłomiej Jawor 3A

 

Klasy IV – VI

 

  1. Piotr Mróz 4B
  2. Magdalena Grońska 4A, Damian Jawor 5B
  1. Grzegorz Tokarz 6B

 

Uczniowie klas  VII – VIII wzięli udział w „ Konkursie wiedzy o wodzie”.

 

Wyniki:

 

  1. Izabela Tokarz 7B
  2. Kamil Kubatek 7B
  3. Aleksandra Ligas 7B, Łucja Masiarz 7A, Wiktoria Sopata 7C

 

    Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, a wyróżnionym uczniom  gratulujemy!!!