Deklaracja dostępności

Święto Konstytucji 3 maja

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji kl. VIIa oraz VIIb przygotowały okolicznościową prezentację.

Konstytucja 3 maja jest jednym z najważniejszych dokonań polskiego parlamentaryzmu. Uchwalono ją w 1791 r., w wyniku obrad Sejmu Czteroletniego. Zreformowała system polityczny kraju, wprowadzając trójpodział władzy. Zniosła konfederację, liberum veto i wolną elekcję. Obecnie rocznica jej uchwalenia jest świętem państwowym.

[kliknij, aby obejrzeć prezentację]