Deklaracja dostępności

Odpowiedzialność karna nieletnich

        15 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas VI – VIII z policjantem  Komisariatu Policji w Starym Sączu. Tematem spotkania była odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich.

Głównym celem prelekcji było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.

Podczas spotkania, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie czy pobicie. Pan policjant przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Uświadomił zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.