Deklaracja dostępności

UWAGA! KONKURS CZYTELNICZY

Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego

 „Fantastyczny Świat Stanisława Lema”

      Jednym z patronów roku 2021 jest Stanisław Lem - wybitny autor literatury fantastycznej, myśliciel,wizjoner, filozof, intelektualista, którego twórczość pozostaje nieśmiertelna.

 W związku z tym wydarzeniem w naszej Szkole zostanie przeprowadzony konkurs czytelniczy.

      CELE KONKURSU:

 1. Uczczenie pamięci wybitnego polskiego pisarza, patrona roku 2021 – Stanisława Lema.
 2. Popularyzacja twórczości, rozbudzenie talentów.
 3. Upowszechnianie czytelnictwa.
 4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

      REGULAMIN KONKURSU:

 1. Zasady uczestnictwa: konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI- VIII.
 2. Przebieg konkursu: na pytania konkursowe uczniowie będą odpowiadali pisemnie na przygotowanych kartach konkursowych.
      Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi – 60 minut.
 3. Ocena odpowiedzi uczniów: za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt.
 4. Termin konkursu -  połowa maja 2021 r.

     ZAKRES OBOWIĄZUJĄCEGO MATERIAŁU:

 1. Biografia Stanisława Lema.
 2. Znajomość treści wybranych opowiadań ze zbioru „Bajki robotów”:
 1.  „Trzej elektrycerze”
 2. „Skarby króla Biskalara”
 3. „Uranowe uszy”
 4. „Bajka o królu Murdasie”
 5. „Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”

                                    Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie!