Deklaracja dostępności

WIOSNO, WIOSENKO GDZIE JESTEŚ, POWIEDZ GDZIE?

21 marca to pierwszy dzień wiosny. 22 marca w poniedziałek, dzieci z oddziałów przedszkolnych udały się aby pożegnać zimę oraz przywitać wiosnę. Za pomocą głośnych okrzyków, piosenek oraz wierszy z uśmiechem na twarzy prosiły wiosnę aby już do nas przybyła. Dzieci do szkoły wróciły z zielonymi symbolami wiosny oraz nadzieją na piękną pogodę. 

[obejrzyj filmik

E.M.