Deklaracja dostępności

Wyniki Konkursu Języka Angielskiego

W dniu 27 maja odbył się Szkolny Konkurs  Języka Angielskiego w formie online. Warto zaznaczyć, że konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, ogólna liczba uczestników wyniosła 30 osób. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy gramatyczno - leksykalnej i wyłonienie uczniów szczególnie uzdolnionych językowo. Ponadto stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania wiedzy w rywalizacji z uczniami innych klas, promowanie postawy odpowiedzialności za własny proces uczenia się oraz motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. Uczestnikami konkursu byli uczniowie z klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 6a i 6c. Został on zorganizowany na trzech poziomach - oddzielnie dla klas czwartych, piątych i szóstych. Test konkursowy składał się z zadań jednokrotnego wyboru. Konkurs był dla uczniów dużym wyzwaniem, ponieważ mieli  zaledwie 40 sekund na udzielenie odpowiedzi do każdego pytania.

A oto wyniki konkursu:

W kategorii klas IV:

1 miejsce: Anna Grońska (4b)

2 miejsce: Zuzanna Biel (4a)

3 miejsce: Mateusz Kubatek (4b)

W kategorii klas V:

1 miejsce: Bartłomiej Owsianka (Va)

2 miejsce: Wiktoria Kołodziej (Va)

3 miejsce: Liliana Wyrostek (Vb)

W kategorii klas VI:

1 miejsce: Wiktoria Sopata (VIc)

2 miejsce: Łucja Masiarz (VIa)

3 miejsce: Amelia Biel (VIc)

 

         Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział w konkursie, a zwycięzcom gratuluję sukcesu osiągnięcia najwyższych wyników.

 Zwycięzcy będą nagrodzeni oceną  celująca z aktywności z języka angielskiego.

                                                                                                                                            J.J