Deklaracja dostępności

Konkurs „Z chemią za pan brat” oraz „ Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawowych” organizowane przez Wydział Chemii UJ.

         Uczniowie  naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Z chemią za pan brat” zorganizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest propagowanie nauki chemii jako wiodącego przedmiotu przyrodniczego. Film miał zachęcać do nauki chemii oraz pokazać jak ciekawą, interesującą i widowiskową  nauką jest chemia. Zespół w składzie: Wiktoria Babik, Monika Klimek, Anna Kozik  otrzymał pamiątkowe dyplomy.

       W dniu 19 lutego 2021 roku odbyła się również zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński w  Krakowie Olimpiada Chemiczna dla Szkół Podstawowych, objęta honorowym patronatem  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem olimpiady było umożliwienie uczniom  zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, jak też rozbudzenie  zainteresowania chemią wśród uczniów szkół podstawowych.  W I etapie Olimpiady Wiedzy  Chemicznej wzięło udział ośmioro uczniów z naszej szkoły:  Wiktoria Babik, Monika Klimek,  Anna Kozik, Szymon Stawiarski,  Gabriela Bieryt, Joanna Tokarz, Wiktoria Plata i Kamil  Gancarczyk.

 

      Serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszej szkoły w ogólnopolskich konkursach.

  

 

                                                                                                           Danuta Wyrostek