Deklaracja dostępności

Pogoda

Zapisy do klasy I

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazowsku informuje, że od 22.03.2022r. do 22.04.2022r. trwać będą zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jazowsku na rok szkolny 2022/2023.

Wypełnione zgłoszenie lub wniosek prosimy składać w sekretariacie Szkoły.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

SubmenuWniosek dla dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku

SubmenuWniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku

SubmenuKlauzula RODO

SubmenuWniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej 

SubmenuTerminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły