Deklaracja dostępności

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/21

Kryteria przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej:

  1. Zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się w dniach od 22.03.2021r. – 09.04.2021r. Wniosek do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.
  2. Składanie wniosków w ww. terminie nie dotyczy dzieci objętych dowozem, którym miejsce w świetlicy szkolnej przysługuje obligatoryjnie. Rodzice uczniów dojeżdżających wypełniają deklarację korzystania ze świetlicy we wrześniu.
  3. Wypełniony wniosek należy złożyć w ww. terminie w sekretariacie szkoły.
  4. Z zajęć w świetlicy szkolnej mogą korzystać tylko te dzieci, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
  5. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych, w pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowani będą uczniowie rodziców pracujących.
  6. Lista dzieci przyjętych do wglądu w sekretariacie szkoły i świetlicy szkolnej od dnia 04.05.2021r.