Deklaracja dostępności

Zdalne nauczanie przedłużone do 3 stycznia 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka zdalna w klasach I-VIII szkół podstawowych zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 roku na dotychczasowych zasadach.

Ponadto zmianie ulega termin ferii zimowych. W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe będą trwały na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.