Deklaracja dostępności

Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców na zebrania, które odbędą się w następującym porządku:

 

Wtorek - 26.04.2022 r.

 

Klasa I a

godz. 16:00

sala 6

Klasa I b

godz. 16:00

sala 5

Klasa II a

godz. 16:30

sala 1

Klasa II b

godz. 16:30

sala 3

Klasa III a

godz. 17:00

sala 4

Klasa III b

godz. 17:00

sala 2

Środa - 27.04.2022 r.

 

Klasa IV a

godz. 16:00

sala 9

Klasa IV b

godz. 16:00

sala 8

Klasa V a

godz. 16:30

sala 16

Klasa V b

godz. 16:30

sala 11

Klasa V c

godz. 16:30

sala 18

Klasa VI a

godz. 17:00

sala 6

Klasa VI b

godz. 17:00

sala 5

Czwartek - 28.04.2022 r.

 

Klasa VII a

godz. 16:00

sala 15

Klasa VII b

godz. 16:00

sala 4

Klasa VIII a

godz. 16:30

sala 18

Klasa VIII b

godz. 16:30

sala 16

Klasa VIII c

godz. 16:30

sala 6

 

 

Zapraszamy!