Deklaracja dostępności

Zmiany w organizacji pracy szkół od dnia 09 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużony zostaje czas zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Bez zmian pracują przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego. Ponadto od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

To najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych od 09 listopada 2020 r. Szczegóły znajdą Państwo w oficjalnym komunikacie MEN. Zachęcamy także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja

 (Opracowano na podstawie komunikatu p. Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki)

Uwaga, na e-dziennik przesłane zostały informacje o organizacji nauki zdalnej w naszej szkole w klasach 1-3 od dnia 09 listopada 2020 r.

----

Załączniki:

  1. Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br. – komunikat MEN
  2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe